ค่าโอนที่ดิน 1 ไร่ เท่าไร

ค่าโอนที่ดิน 1 ไร่ เท่าไร เรียนรู้ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566

ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน 2566 โอนกรรมสิทธิ์ แบ่งที่ดินให้เครือญาติแบ่งเบาภาระภาษี ต้องเสียภาษีการโอนที่ดิน ค่าโอนที่ดิน 1 ไร่ เท่าไร โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ลูกหลาน ญาติพี่น้อง หรือซื้อขายกันอย่างไร เป็นสิ่งที่เจ้าของที่ดินควรรู้ หลังภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ กำหนดอัตราภาษีให้เจ้าของที่ดินต้องเสียภาษีการโอนที่ดินมากขึ้น

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่มีค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเท่าใด ?

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีที่กำหนดให้เจ้าของที่ดินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปต้องเสียภาษีการโอนที่ดิน หรือหากมีที่ดินมากกว่า 1 แปลง จะต้องเสียภาษีตั้งแต่บาทแรก ยิ่งมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ภาษียิ่งสูง ดังนั้นการเปลี่ยนมาเสียภาษีโอนที่ดินครั้งเดียวเพื่อยกญาติพี่น้องมาช่วยกันถือ จึงเป็นทางออกที่ช่วยแบ่งเบาภาระภาษีได้ การโอนที่ดินให้ญาติแบบยกให้โดยเสน่หามีค่าธรรมเนียมดังนี้

ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินให้ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย

กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรสและต้องการมอบที่ดินให้บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย มารดาจะต้องเสียภาษีการโอนที่ดินปี 2566 และมีค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินดังนี้

 • ค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0.5% ของราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% จากราคาประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5% จากราคาประเมินเฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท

แม้ว่าพ่อแม่ของเขาจะถือครองที่ดินเพียงไม่กี่ปี แต่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ตามการยกเว้นของกรมสรรพากร ในกรณีนี้อัตราภาษีการโอนที่ดินจะต่ำที่สุด

ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินให้ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือบิดามิได้จดทะเบียนรับรองบุตรเมื่อแรกเกิด แล้วบิดาต้องการมอบที่ดินให้แก่บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะเสียค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินปี 2566 และมีค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0.5% ของราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่าย 50%

กรณีนี้ค่าธรรมเนียมการโอนเพียง 0.5% และจะต้องเสียภาษีเงินได้เป็นขั้นบันไดเท่านั้น และหากถือครองไม่ถึง 5 ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่ถึง 1 ปี จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะด้วย

ค่าโอนที่ดินให้ญาติฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่ลูก

การให้ที่ดินแก่ญาติพี่น้องทางสายเลือด ไม่ว่าจะเป็น พี่น้อง พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ลูกหลาน หรือแม้กระทั่งให้ที่ดินแก่บุตรบุญธรรม หากไม่ใช่มรดกจะเสียค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินปี 2566 และมีค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2.0% จากราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายได้ 50%

หากไม่ใช่บิดามารดาแม้จะเป็นญาติสนิทก็ต้องเสียภาษีเหมือนการซื้อขายที่ดินทั่วไปไม่ว่าจะถือครองมากี่ปีก็ตาม

ข้อควรระวังในการให้โดยเสน่หา

ตามกฎทั่วไป การให้ด้วยความเสน่หาไม่สามารถเพิกถอนได้ แต่ก็มีบางกรณีที่ผู้ให้สามารถฟ้องร้องขอถอนคืนได้ เช่น ผู้รับมีพฤติกรรมเนรคุณ หมิ่นประมาทร้ายแรง ไม่สงเคราะห์เลี้ยงดูผู้ให้เมื่อยากไร้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาล

โอนที่ดินให้ญาติแบบซื้อขายปกติมีค่าธรรมเนียมการโอนอย่างไร ?

การซื้อขายทุกกรณี

ค่าโอนที่ดิน 1 ไร่ เท่าไร เมื่อซื้อขายทุกกรณี ไม่ว่าจะขาย ให้ลูก หลาน พี่น้อง พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย จะชำระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นตามการซื้อขายปกติดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคิดเป็น 2.0% จากราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือหากต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะคิด 3.3% จากราคาประเมินหรือราคาขาย ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดจะสูงกว่ากัน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายตามปีที่ถือกรรมสิทธิ์

อัตราภาษีการโอนที่ดินจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันสำหรับทุกคน แต่ภาษีจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ถือครอง และการตั้งราคาขายที่สูงกว่าราคาประเมิน ยังส่งผลให้ค่าอากรแสตมป์หรือภาษีธุรกิจเฉพาะสูงขึ้นด้วย

ข้อควรระวังในการซื้อขาย

เมื่อซื้อขายเสร็จผู้ซื้อสามารถนำที่ดินไปทำอะไรได้ทันที โดยที่ผู้ขายไม่มีสิทธิ์ในที่ดินอีกเพราะเป็นการซื้อขายที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย

ไปโอนที่ดินสำนักงานที่ดินครั้งแรก ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ?

ใครที่กำลังจะไปสำนักงานที่ดินเป็นครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ หรือต้องการทราบว่าค่าโอนที่ดิน 1 ไร่ เท่าไร การจำนอง หรืออื่น ๆ เรามีคำแนะนำที่จะทำให้ชีวิตคุณสะดวกสบายขึ้นเมื่อต้องไปสถานที่แห่งนี้จะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกัน

 • เช็คตำแหน่งสำนักงานที่ดินให้ชัวร์

เรื่องนี้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่จริง ๆ แล้วทำให้หลายคนพลาดการทำนิติกรรม ทั้งเสียเวลา เสียอารมณ์ และบางทีก็เสียโอกาสไปเต็ม ๆ การไปที่สำนักงานที่ดินควรตรวจสอบให้แน่นอนว่าสำนักงานที่ดินตั้งอยู่ที่ไหน และการเดินทางนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งบอกได้เลยว่ามีความสำคัญมาก

 • แต่งตัวให้เหมาะ

บ้านเราอากาศร้อนชื้น ปกติสำนักงานที่ดินจะเปิดแอร์ประมาณ 10 โมงเช้า ถ้าอากาศร้อนก็เลื่อนเป็น 9 โมงเช้า แต่เราควรไปตั้งแต่สำนักงานที่ดินเปิด 08.30 น. เพื่อรับบัตรคิวและเตรียมตัว เตรียมเอกสาร การทำธุรกรรมทางกฎหมายหากมีการเตรียมการอย่างดีจะเสร็จสิ้นภายในไม่กี่ชั่วโมง หากเตรียมไม่ถูกต้องอาจใช้เวลานานกว่านี้มาก ดังนั้นควรแต่งกายให้เรียบร้อยและสบายตัวให้เหมาะสมจะทำให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างสะดวกสบาย