ไหว้พระแม่ธรณีซื้อ ที่ดิน 9 บาท

ไหว้พระแม่ธรณีซื้อ ที่ดิน 9 บาท ความเชื่อที่ต้องทำตาม

พระแม่ธรณีถือเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความเมตตากรุณา คำว่า Earth แปลว่า โลกหรือแผ่นดิน จึงเชื่อกันว่าพระองค์เป็นต้นกำเนิดของสรรพชีวิตบนโลกเมื่อจะค้าขาย จะเดินทางไกล หรือทำธุรกิจ การกราบไหว้บอกพระแม่ธรณีเป็นสิ่งที่เสริมสิริมงคลแก่ผู้นั้นได้ ความเชื่อนี้ได้รับการเผยแผ่จากอดีตจนถึงปัจจุบันจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

ดังนั้นในหลายจังหวัด เช่น กรุงเทพฯ หรือจันทบุรี จึงมีการสร้างพระแม่ธรณีขนาดใหญ่เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้สักการะและขอพร สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจหรือต้องการขายบ้านและที่ดินสามารถเดินทางไปสักการะขอพรจากไหว้พระแม่ธรณีซื้อ ที่ดิน 9 บาท ให้กิจการเจริญรุ่งเรืองได้อย่างเห็นผลอีกด้วย

วิธีบูชาพระแม่ธรณี

การบูชาพระแม่ธรณีไม่ได้กำหนดว่าบูชาแบบไหนถูกหรือผิด แท้จริงแล้วในหลายพื้นที่มีขั้นตอนที่แตกต่างกันแต่สำหรับผู้ที่เริ่มกราบไหว้พระแม่ธรณีซื้อ ที่ดิน 9 บาท เพื่อขอพรในการเริ่มต้นทำสิ่งต่าง ๆ การจัดเครื่องเซ่นไหว้ก็เป็นสิ่งสำคัญ เริ่มจากเตรียมผลไม้ 5 อย่าง คือ กล้วย มะพร้าวอ่อน ขนม 7 ชนิด หมาก บุหรี่ ไข่ต้ม ไหม 3 สี พระแม่ธรณี เป็นต้น นอกจากนี้การจุดธูปเทียนบูชาควรใช้ธูป 21 ดอก เทียน 9 เล่ม หากเป็นเทียนสีขาวจะช่วยเสริมความหมายมงคลแห่งความบริสุทธิ์ จากนั้นเริ่มท่องบทสวด

นะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

บทบูชา

ตัสสาเกษีสะโต ยะถาคงคา โสตังปะวัตตันติ มาระเสนา ปฏิฐาตุง อาสักโภนโต ปะลายิงสุปาริมานานุภาเวนะ มาระเสนาปะราชิตาทิโส ทิสัง ปะลายันติ วิทังเสนติอะเสสะโต

คำกล่าวเชิญ

พระแม่ธรณี เจ้าข้าเอ๋ย สังขาตังอยู่แล้วหรือไร

อยู่แล้วเจ้าค่ะ เราพระแม่ธรณี(ให้ตอบเอง)

จากนั้นให้เชื้อเชิญท่านรับโภชนาการและขอคำอวยพร

เคล็ดลับ ธูป16ดอกกับเงิน9บาท ทำแล้วชีวิตเปลี่ยนเห็นผลทันตาแบบทุกขั้นตอน

ไหว้พระแม่ธรณีซื้อ ที่ดิน 9 บาท เป็นความเชื่อส่วนบุคคล สับสนติดขัด ทำอะไรก็มีปัญหาการงานไม่ราบรื่น การเงินติดขัดหมดตัว ลองทำวิธีนี้ดู ทุกอย่างมีทางแก้ มีทางแก้ ให้เรามีสติมีสัมปชัญญะมีศรัทธา ปาฏิหาริย์ย่อมบังเกิดแก่ผู้นั้น ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทันทีแน่นอน ดวงไม่ดีคือใครไม่เคยถูกหวยถูกหวยจะมีโชคลาภ สิ่งใดที่คิดว่าไม่ผ่านจะสำเร็จไปได้ด้วยดีอย่างน่าอัศจรรย์ จึงขอนำมาแบ่งปันเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาให้บรรลุสิ่งที่หวังและประสบแต่ความสุขความเจริญ

ขั้นตอนแรก ให้เตรียม

1.ธูปหอม 16ดอก

2.เทียนขาว 1เล่ม

3.เงินจำนวน9เหรียญ

4.น้ำเปล่า 1ขวด

5.ผลไม้แล้วแต่ความสะดวกในการจัดหาจะเป็น 1,3,5,7,9 อย่างตามสมควร

6.ผ้าขาวไว้ปูวางของ1ผืน

ขั้นตอนไหว้พระแม่ธรณี

ไหว้พระแม่ธรณีซื้อ ที่ดิน 9 บาท เมื่อเตรียมการเสร็จแล้วก็หาพื้นที่กลางแจ้งในบริเวณบ้านที่เป็นพื้นดินของเรา จากนั้นปูผ้าขาว วางถาดผลไม้ และสิ่งของต่าง ๆ บนผ้าขาว จุดธูป 16 ดอก แล้วเริ่มพิธี ท่อง นะโม 3จบ ตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญ ครูบาอาจารย์ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์อันมีองค์ปฐมเป็นต้น พระมหาจักรพรรดิ์ทุก ๆ พระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดาคุณมารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อในทุกภพทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองดวงจิตกายสังขารตัวของข้าพเจ้าทุก ๆ พระองค์ รวมทั้งองค์มหาเทพ มหาพรหม มหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน 19 ชั้นฟ้า 16พรหมา 15ชั้นดิน 14ภูมิบาดาล 21ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา แม่พระเพลิง พระพาย ที่ข้าพเจ้าได้อาศัย ยืนอยู่นี้ พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณและเข้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ ให้กล่าวต่อไปดังนี้

ข้าพเจ้าชื่อ……..นามสกุล ……วันนี้เอาผลไม้มากราบขอขมากรรมที่ล่วงเกิน ข้าพเจ้าก็ได้ถวายด้วยกาย วาจา ใจ รู้จักฉันหรือเปล่า จำไว้ว่าฉันเป็นคนดี ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ทรงเดชานุภาพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด อโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าในกายสังขารนี้ด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวรกับข้าพเจ้าอีกต่อไป บัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกผิด สำนึกในกรรมนั้นแล้วด้วยใจจริงและได้จัดเครื่องสักการะบูชาน้อมมาขอขมาต่อท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายโปรดรับ ขอทุกท่านโปรดเมตตาถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แกข้าพเจ้าหรือคำสาปใด ๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยพลังแห่ง พุทธานุภาพ พระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทุก ๆพระองค์ ด้วยญาณบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ องค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และขออัญเชิญทุก ๆ ท่านทุก ๆ พระองค์ พระแม่ธรณี โปรดช่วยเปิดทางเปิดแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า นับแต่บัดนี้ วินาทีนี้ ตอนนี้ จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป มีโชคลาภเข้ามาทุกทิศทุกทาง มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี ได้มีปัจจัยในการสร้างสมบุญบารมีในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมได้เข้ามาช่วยเหลือชี้ทางสว่างที่ดีให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

พูดแล้วก็ขุดดินเอาเหรียญ 9 เหรียญใส่หลุมที่ขุดไว้กลบดินให้เรียบร้อยแล้วปักธูปลงไปในหลุมที่เราฝังเหรียญไว้ แล้วจบนะโม 3 จบอีกครั้ง แล้วบริกรรมคาถาดังนี้(เอาน้ำรดลงดิน)

“ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ”

ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายใน 3 ภพ จงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์กรรมทั้งปวงเถิด สาธุ สาธุ สาธุ แล้วให้ใช้มือตบไปที่พื้นดิน 3ครั้ง เพื่อเป็นการบอกกล่าวต่อพระแม่ธรณี ขอให้ทุกท่านที่ได้ทำจนครบทุกขั้นตอนด้วยใจที่เป็นสมาธิและด้วยความสำนึกที่เราเคยทำผิดพลาดมาจงมีแต่ความโชคดี ร่ำรวย เฮง เฮง